Martin Skou Heidemann

Byrådskandidat nr 4 for Venstre i Gladsaxe

Hvad skal ændres


Der trænger til nye kræfter i gladsaxe byråd.


Nu må det være slut med politikere, der ikke har tid, lyst eller evner til at lede Gladsaxe kommune.

Stop gladsaxes byggefeber

Gladsaxe har været ramt af en ukritisk byggesyge. Der er opført byggerier, der er ucharmerende og stærkt generende for beboerne i de eksisterende ejendomme. Hvad blev der af ambitionen om banebrydende arkitektur?

Det virker som om Byrådet ikke har vidst, hvad de har vedtaget. Jeg har beskæftiget mig med byggeri i mere end 30 år og har ambitionen om at passe bedre på det Gladsaxe, vi kender og holder af.


Kommunens ledelse skal udfordres

Der er brug for dygtige og engagerede medarbejdere til, at udføre de vigtige omsorgsopgaver for kommunens borgere.

Til dette har vi brug for de bedste ledere, der kan guide medarbejderne til at give os stadig mere og bedre velfærd.


bevar villakvartererne

Forslaget til kommuneplan ville ændre Gladsaxes villakvarterer til et eldorado for driftige developere og efterlade beboerne med alskens problemer.

Jeg vil kæmpe for, at alle de dårlige ideer fra forslaget til kommuneplan aldrig kommer frem igen.


Bedre samarbejde med de lokale foreninger

Idrætsklubberne har sukket efter at byrådet melder ud om planer og prioriteringer. Hvorfor har det været så svært?

Gamle og nedslidte idrætsfaciliteter skal fornyes eller udskiftes til nye. Det nytter ikke at udskyde problemerne og bruge midler på lappeløsninger.


en ny skøjtehal

Jeg har selv været med til at renovere en skøjtehal. Derfor står det lysende klart for mig at Gladsaxe skøjtehal ikke skal renoveres. Den er simpelthen for dårlig, gammel og nedslidt. Der er ingen grund til at bruge penge på yderligere rapporter og undersøgelser.


Demens-plan

Gladsaxe kommune skal melde sig ind i Demens-alliancen for at styrke indsatsen for de demente borgere og de pårørende. 

Gladsaxe kommunes egen demensplan skal revitaliseres og videreudvikles.


slut med lukkedage

Institutionernes lukkedage er stærkt generende for børnefamilierne. Derfor skal de afskaffes.

Det skal også undersøges, om institutionernes lukketider passer med børnefamiliernes behov.


det kommunale sygefravær skal ned

Der er stadig alt for højt sygefravær. I min egen virksomhed er sygefraværet langt lavere. Jeg tror, at mellemledernes kompetencer skal undersøges og styrkes.


Samarbejde med erhvervslivet

Gladsaxe kommune har fejlet i samarbejdet med de lokale virksomheder. Det har betydet tab af muligheder for både kommune og erhvervsliv. Det skal ændres nu, så begge parter kan hjælpe hinanden: Erhvervslivet med bedre rammebetingelser, og kommunen med aktivering af borgere på passiv forsørgelse.


Alle der kan bidrage, skal bidrage

Der er alt for mange som ikke bidrager til vores fælles velfærd. Det kan ikke være rigtigt at friske unge mennesker ikke kommer i gang med enten en uddannelse eller et job.

Gladsaxe kommune har også alt for mange jobparate langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Det skal åbenbart håndteres anderledes for at skabe de nødvendige resultater.

Gladsaxe kommune har også vist sig ufattelig dårlig til at få flygtninge i job. Det kan ikke være rigtigt at disse mennesker, skal gå direkte ind i passiv forsørgelse. De skal hjælpes i job nu. Hvis de ikke vil i job, så må der drages de nødvendige konsekvenser.


udlicitering

Gladsaxe kommune skal gennemgås for at finde egnede områder, der skal udliciteres.

Det vil være oplagt at starte med at se nærmere på vej og parkområdet.


alle unge skal i gang med noget

Alt for mange af Gladsaxes unge kommer ikke i gang med hverken job eller uddannelse. Det skal stoppe nu. Vi kan ikke være bekendt at lade de unge spilde livet på passiv forsørgelse.

Der er stor mangel på unge i erhvervsuddannelserne, som desværre er blevet nedvurderet i mange år.


folkeskolerne skal undersøges

Hvordan kan det være at Gladsaxe kommunes folkeskoler præsterer dårligere end andre kommuner? Gladsaxe kommune bruger jo langt flere midler end de andre?

Det skal kulegraves, så der kommer balance i tingene.