Martin Skou Heidemann

Byrådskandidat nr 4 for Venstre i Gladsaxe

Gladsaxes middelmådige resultater


Ringe idrætsfaciliteter.

I 2015 udgav Idrættens Analyseinstitut en rapport om Gladsaxe kommune. 

Hovedpunkterne var:

Gladsaxe kommune indtager en plads som nr 49 ud af 98 kommuner, når der måles på 22 parametre som faciliteter, frivillighed, økonomi og idrætspolitik.

Faciliteter er gamle og nedslidte.

33% af foreningerne angiver at deres behov ikke bliver opfyldt.

32% af foreninger er utilfredse med støtten fra kommunen.

Der er ventelister til svømning, gymnastik, håndbold, atletik og enkelte fodboldklubber. Det er paradoksalt nok nogle af de sportstyper, der har størst vækstpotentiale.

En del af de nuværende, toneangivende byrådspolitikere lovede i valgkampen for 4 år siden, at der skulle udarbejdes en ny politik. Det er ikke sket endnu. Ud fra referaterne af dømme, så er de slet ikke begyndt endnu...

Dét er simpelthen ikke godt nok.


Folkeskolerne i Gladsaxe kommune klarer sig alt for dårlig.

I Gladsaxe bruger vi 76.077 kr/elev. Landsgennemsnittet er 64.917 kr/elev.

Men vi får alt for lidt ud af pengene, når der sammenlignes med de 98 andre kommuner:

Elever med højste trivel: Gladsaxe er nr 48.

Elever som starter på ungdomsuddannelse: Gladsaxe er nr 69 ud af 98.

Elevfravær: Gladsaxe er nr 71 ud af 98.

Undervisningstimer hvor læreren er uddannet i faget: Gladsaxe er nr 80 ud af 98.

Vi bruger altså langt flere penge på eleverne end de andre kommuner, men med dårligere resultat. Der må ændres noget og det bedste sted at starte, plejer at være ledelsen. Den øverste ledelse...


Sparer på pleje og ældreomsorg

Gladsaxe fik del i værdighedsmilliard, men sparede alligevel

Gladsaxe afsatte -1442 kr mindre end i 2015 på budgettet til pleje og omsorg pr ældre +65 år.

I 2016 afsatte kommunen 44.444 kr per ældre over 65 år. Beløbet var i 2015 45.887 kr.

Beregningen er inkl kommunens andel af værdighedsmilliarden, som var på 11,3 mio kr.

I 1.kvartal 2016 var der 11.218 personer over 65 år i Gladsaxe. Der er 89 flere end året før.

Hvorfor skal en de af rigeste kommuner spare på de omsorgen for de ældre? Det kan man da ikke være bekendt.


Flygtninge i job

I 2016 iværksatte regeringen den såkaldte IGU-ordning, der skulle få flygtninge i arbejde.

Ordningen tillader det private og det offentlige at ansætte flygtninge til en lavere løn for at få dem ind på arbejdsmarkedet.

Det er blevet til 536 jobs under denne ordning.

Gladsaxe kommune har kun fået én flygtning i job.