SENIORLIV

Det skal være trygt og sikkert at blive ældre i Gladsaxe.

Danmark er et velfærdssamfund, hvor vi hver især gennem hele livet bidrager til fællesskabet. Derfor skal alle mennesker i Danmark kunne regne med, at de kan få den hjælp, de har behov for, når de bliver ældre. Men de skal også kunne regne med, at hjælpen sker på deres præmisser og ikke på systemets. Velfærdssamfundet må ikke være ensbetydende med, at valgene er truffet på forhånd, og at der ikke er fleksibilitet for den enkelte. Derfor arbejder Venstre for mere frihed via frie valg. 

Vi fortsætter arbejdet med at sikre ældres selvbestemmelse.

  • Bedre rådgivning til den ældre og de pårørende: En ældrevejleder skal guide den ældre og dennes pårørende, så det bliver helt tydeligt, hvilke valgmuligheder, der er, når den ældre f.eks. skal vælge plejebolig, hjemmehjælpsleverandør eller madleverandør. 
  • Friplejehjem i Gladsaxe: Der findes friplejehjem i under halvdelen af landets kommuner. Det betyder, at ældre i mere end halvdelen af landet ikke kan vælge et privat alternativ, når de skal bo på plejehjem. Det vil Venstre ændre. For friplejehjemmene kan være de ældres mulighed for at bo et sted, der opfylder deres ønsker. Det kan f.eks. være et friplejehjem, hvor man har hunde eller andre dyr, et friplejehjem baseret på kristne værdier eller noget helt tredje. 

Lad de ældre få langt flere valgmuligheder. Lad os gøre det bedre i morgen end det var i går. Gladsaxe rummer meget mere.

Vi lytter til de ældre på plejecentrene i Gladsaxe

For nyligt besluttede Gladsaxe Byråd, at der fremover kun må serveres økologisk mad til beboerne. Det er en fin ide, men budgetterne skulle ikke hæves. Beboere og pårørenderåd havde indsigelser, men det var kun os fra Venstre, der lyttede til dem.

Det endte desværre med at budgetterne ikke blev hævet, selv om maden nu skal være økologisk. Vi synes det er trist at borgmesteren slet ikke lyttede til indsigelserne. Og vi synes det er trist at madbudgetterne reelt blev beskåret. 

Vi kan gøre det bedre for Gladsaxe's ældre

TRE VIGTIGE BUDSKABER

  • Venstre vil sikre alle ældre i Gladsaxe en god og værdig ældrepleje. Vi skal alle kunne regne med, at kommunen kan tilbyde os det, vi har brug for, når vi bliver ældre. 
  • Venstre vil give de ældre og deres pårørende et reelt frit valg, når de skal beslutte, hvor den ældre ønsker at bo i plejebolig, hvem der skal levere deres pleje, og hvordan de ønsker at indrette deres tilværelse. Vi vil sikre, at muligheden for at vælge mellem de kommunale og private tilbud højner kvaliteten for borgerne. Vi vil give friheden og ansvaret tilbage til lederne og det dygtige plejepersonale, så de kan gøre det, de er bedst til.
  • Der er brug for dynamik og nytænkning fra både private og offentlige aktører. Vi skal helt væk fra Socialdemokratiets beskyttelse af systemet og i stedet sætte borgeren først.

VI ARBEJDER FOR EN BEDRE ÆLDREPLEJE

Venstre ønsker at sætte den ældre før systemet. Det seneste år har vi desværre været vidne til flere forskellige episoder fra plejehjem rundt omkring i Danmark, hvor ældre er blevet behandlet uværdigt. Det er langt fra tilfældet på alle danske plejehjem, men én sådan episode er én for meget. Det skal vi gøre noget ved for at undgå gentagelser. 

Det skal være trygt at blive gammel i Gladsaxe

VENSTRE HAR KÆMPET FOR DET FRIE VALG I MERE END 20 ÅR – MEN VI ER LANGT FRA FÆRDIGE

Venstre har siden begyndelsen af 00’erne kæmpet for at indføre mere frit valg. Vi har bl.a. sikret det frie skolevalg. Vi har også fået indført patientrettigheder, så danskerne kan få hurtig behandling af høj kvalitet. Det har bl.a. betydet, at ventelisterne på en operation er mere end halveret siden 2001. Vi har også sikret frit valg af leverandør af hjemmehjælp, ældreplejebolig, madservice og dagtilbud.