Her kan du læse nogle af mine læserbreve og andre omtaler.


Enhedslistens krig mod biler: Hvad bliver det næste?

Enhedslisten har længe kæmpet en indædt kamp mod biler i Gladsaxe, men nu går deres indsats ind i en ny og mere aggressiv fase. Desværre er deres seneste forslag med parkeringsrestriktioner blot endnu et skud i blinde, der truer med at forværre de problemer, Enhedslisten forsøger at løse.

I årevis har Enhedslisten været bannerfører for at reducere antallet af parkeringspladser ved nybyggeri, hvilket har ført til en akut mangel på parkeringsmuligheder og forværring af parkeringsproblemerne. Denne kamp mod biler har haft ædle mål, men det er desværre blevet tydeligt, at strategien ikke fungerer.

Det seneste forslag fra Enhedslisten om at indføre endnu flere restriktioner og regler for bilparkering vil kun forværre situationen. Ved at skubbe bilerne væk fra nye bolig- og erhvervsområder har Enhedslisten blot flyttet problemerne til andre områder, hvilket har ført til mere trafikkaos og frustration dér.

Det er ærgerligt, at Enhedslisten ikke erkender, at deres nuværende tilgang ikke virker. Vi må indse at Gladsaxeborgerne har behov for deres biler og fortsat køber flere af dem.

I stedet for at fortsætte den ensidige kamp mod biler, opfordrer jeg Enhedslisten til at tænke forslag, der tager højde for realiteterne og arbejde hen imod løsninger, der ikke bliver en daglig plage. Også selvom det ikke er let.

30. april 2024 sn.dk

Bør revidere investeringsstrategi på grund af Ukrainekrig

Gladsaxe kommune bør overveje sin investeringsstrategi i lyset af den ulykkelige krig i Ukraine.

Ruslands aggressive handlinger mod Ukraine har kastet en skygge over den europæiske sikkerhedssituation, og det er tydeligt, at vi står i en ny virkelighed. Desværre er forsvarsindustrien i Vesten udfordret, da mange lande troede, at tiden med krig i Europa var forbi. Putin har imidlertid vist, at det ikke er tilfældet.

Det kan derfor være relevant, at Gladsaxe kommune reviderer sin nuværende investeringsstrategi så der åbnes op for at finansiere forsvarsindustrien, som akut mangler investeringer. Det kan virke grænseoverskridende at diskutere støtte til en sektor, der er forbundet med konflikt og krig, men det er nødvendigt at handle proaktivt for at sikre vores sikkerhed.

Mange pensionskasser, investeringsforeninger og kapitalforvaltere har i dag forbud mod at placere likvider i forsvarsindustrien. Jeg synes, man bør ændre den praksis. Det er ikke blot for at styrke vores forsvar, men også for at sikre, at vores investeringer understøtter industrier, der er vigtige for vores sikkerhed.

Vi kan ikke længere lade være med at forholde os til realiteterne i verden omkring os. Det er afgørende, at vi handler ansvarligt for at sikre, at også vores kommune bidrager til at møde udfordringerne i en usikker tid. Gladsaxe kan gå foran og vise, at vi er villige til at tage de nødvendige skridt.

Martin Skou Heidemann

Byrådsmedlem, Venstre

10.april 2024 Gladsaxe Bladet

Trafikproblemer kan true Novos fremtid i Bagsværd

Af Martin Skou Heidemann, byrådsmedlem Venstre

DEBAT: Trafikproblemerne på Vadstrupvej kan udvikle sig til en udfordring af monumentale proportioner. Det er ikke blot frustration for bilisterne, der dagligt sidder fast, men det udgør også en potentiel trussel for Novo’s tilknytning til Bagsværd, og dermed Gladsaxe kommunes økonomi.

Det er ikke usædvanligt, at det tager 20 minutter at tilbagelægge de 500 meter fra motorvejen til Krogshøjvej på Vadstrupvej, især i morgenmyldretiden. Og det er adgangsvejen til Novo for rigtigt mange medarbejdere.

Gladsaxe kommune har længe haft den fordel at huse Novo, med tilhørende økonomiske bidrag. I de kommende år forventes selskabsskatterne fra Novo endda at stige betydeligt, hvilket vil bidrage yderligere til kommunens velstand. Men dette potentielle økonomiske mirakel står på spil, hvis medarbejderne ikke engang kan nå frem til deres arbejdsplads.

Det er forståeligt, at nogle lokalpolitikere vil fremme bæredygtige transportformer som cykling, men i tilfældet med Novo er det næppe en realistisk løsning. Novo tiltrækker specialiserede medarbejdere fra et stort område, og det er afgørende, at de kan nå frem til arbejdspladsen.

Gladsaxe kommunes Trafik- og Mobilitetsplan har netop været i høring, men tager desværre ikke stilling til problemerne på Vadstrupvej. Vi må også forudse, at trafikproblemerne kun bliver værre efterhånden som erhvervskvarteret langs Vadstrupvej ombygges til boliger.

Venstre vil fortsætte arbejdet med at ændre Trafik- og Mobilitetsplanen, så erhvervslivets forhold også tages alvorligt.

09. januar 2024 Gladsaxe Bladet

Sæt foreningerne fri

Af Martin Skou Heidemann, Venstre Gladsaxe

DEBAT: Gladsaxe Kommune bør sætte vores lokale idrætsforeninger fri til selv at skabe en bedre økonomi. Det er på tide, at vi ændrer den nuværende praksis, hvor lokale idrætsforeninger er forpligtet til at afgive halvdelen af deres sponsorindtægter fra reklameskilte til kommunen. Denne regel har eksisteret i årevis og er uholdbar.

Gladsaxe Kommune har endda selv haft overholdbar økonomi med enormt store millionoverskud i årevis, mens mange af vores lokale idrætsforeninger kæmper med en trængt økonomi. Endnu værre er det, at denne ekstra skat på sponsorater dræner motivationen og gejsten hos foreningerne for at gøre en ekstra indsats.

Hvorfor skal Gladsaxe Kommune have halvdelen af beløbet, når en lokal murermester ønsker at støtte et lokalt hold med 5.000 kr? Det giver ingen mening. Vi bør i stedet opmuntre og støtte vores foreninger i deres bestræbelser på at forbedre økonomien gennem sponsorer.

Derfor stiller Venstre forslag om at sløjfe denne urimelige regel og give vores idrætsforeninger mere af den frihed, de har brug for. Lad os arbejde sammen for at styrke vores lokale idrætsfællesskab og give dem mulighed for at blomstre og trives. Det er vigtigt, at vi hjælper klubberne i vores kommune og frigør potentialet for vores foreninger til at opnå deres bedste.

26. november 2023 Gladsaxe Bladet

Butiksdøden skal stoppes

Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem, Venstre

Det er nedslående for Gladsaxe at stadig flere butikker lukker. Udfordringerne på Søborg Hovedgade er velkendte, men også i Bagsværd må gode, solide forretninger give op. Senest den navnkundige slagter på Bindeleddet.

Byrådet har begrænsede muligheder for at hjælpe, men jeg synes alligevel at der er greb, som byrådet kan gøre, men endnu ikke forsøgt:

Vi kan øge samarbejde med de lokale handelsforeninger og opmuntre til øget lokalt samarbejde, hvor lokale butiksejere kan samarbejde om fælles markedsføring, forbedring af indkøbsoplevelsen og udvikling af kampagner for at tiltrække kunder.

Vi kan skabe et levende bymiljø. Kommunen kan organisere og støtte begivenheder og aktiviteter på handelsgaderne for at tiltrække besøgende og lokale beboere. Gademarkeder, koncerter, kunstudstillinger og andre kulturelle arrangementer kan skabe et levende bymiljø, der støtter vores lokale butikker. Et øget aktivitetsniveau i Bibliografen hjælper også.

Kommunen kan tilbyde incitamenter til ejere af butiksejendomme for at renovere og forbedre facaderne på de tomme bygninger. Dette kan gøre byens forretningskvarterer mere indbydende og tiltrække flere kunder.

Tilbyd støtte til e-handel og digital markedsføring: Kommunen kan hjælpe lokale butikker med at etablere eller forbedre deres online tilstedeværelse. Dette kan hjælpe butikkerne med at nå ud til en bredere kundebase.

Endelig rummer eksisterende butikker stort potentiale, der kan bygges videre på. Bagsværd Lakrids er i rivende udvikling. Hvad kan det ikke blive til og trække med.

Muligheder er der nok af. Nu må vi i gang!

04.november 2023 Gladsaxe Bladet

Det nærmer sig for Bagsværd Sø

Af Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem Venstre

Det er tid til at tage fat på et problem, vi har erkendt i hvert fald siden 1957. Det drejer sig om Bagsværd Sø, hvor vandkvaliteten har været på nedtur i mange år. Det er simpelthen ikke til at forstå, hvorfor der trods adskillige rapporter gennem årene ikke er sket noget konkret.

Vi venter spændt på den næste rapport, der skulle give os et fuldt overblik over, hvad der er galt med søen. Det er dejligt at have al den viden, men det er vigtigt vi ikke stopper der.

Når vi får den næste rapport i hænderne, må vi insistere på konkrete løsninger. Det er vores sø, og det er vores ansvar at genoprette den.

Rapporten skal give os noget at arbejde med: Konkrete forslag og løsningsmodeller. Byrådet skal afsætte de nødvendige midler og ressourcer til at føre planerne ud i livet. Det er på høje tid at gøre noget!

Målet er simpelt: Vi vil have Bagsværd Sø tilbage som et sted, hvor vi trygt kan hoppe i vandet og nyde sommeren. Lad os ikke acceptere, at vores børn og børnebørn går glip af den glæde. Så lad os tage ansvar og gøre Bagsværd Sø til et sted, vi kan være stolte af.

Vi ser frem til en tid, hvor vi kan bade i vores skønne sø. Det er vores opgave, og det er tid til at tage fat.

23. oktober 2023 Gladsaxe Bladet

Gladsaxe bør støtte spejdernes vision

Af Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem Venstre

Gladsaxe kommune planlægger at nedrive kommunens ejendom på Frødings Alle 8A, og det er planen, at grunden skal ligge tom derefter. Vores lokale spejderforeninger har ellers meldt sig med en vision: De vil opføre et nyt fondsfinansieret klubhus til deres aktiviteter på grunden. Det synes jeg er en glimrende ide.

Spejderbevægelsen er en global tværkulturel forening, der lærer vores børn vigtige værdier som kammeratskab, samarbejde, ansvar, respekt for naturen og selvstændighed. Den hjælper dem med at udvikle sig til ansvarlige borgere og lede dem på den rigtige vej. Men for at kunne fortsætte med det, har spejderne brug for et sted hvor de kan mødes og udføre deres aktiviteter.

Mange andre kommuner har allerede indset værdien af at støtte spejderbevægelsen ved at stille en grund til rådighed for opførelsen af deres egne huse. Dette giver spejderne mulighed for at have et fast sted, hvor de kan opbevare udstyr, afholde møder, og udføre aktiviteter året rundt, uanset vejrforholdene. Disse spejderhuse fungerer også som samlingspunkter for lokale fællesskaber, hvor forældre og andre interesserede borgere kan deltage og støtte spejderne i deres arbejde.

Selvom spejderne ikke er en kommunal institution, er de alligevel en afgørende del af vores fællesskab i Gladsaxe. De beriger vores samfund på mange måder, herunder frivilligt arbejde, naturbevaring og samfundsengagement.

Jeg synes, Gladsaxe kommune skal indlede en dialog med spejderne med henblik på, at de kan realisere deres vision.

26. september 2023 Gladsaxe Bladet

Debat: Biblioteker er vigtige for frihed og selvudvikling

Martin Skou Heidemann, Byrådsmedlem for Venstre

I en tid præget af teknologiske fremskridt og individualisme kan det let ske, at vi mister blikket for de vigtige institutioner, der har formet vores samfund. Blandt disse perler findes biblioteker og andre folkeoplysende tiltag, som udgør kernen af en velfungerende demokratisk samfundsstruktur. Som tilhænger af liberalismen, hvor individuel frihed og personlig udfoldelse er centrale værdier, er det vigtigt at forsvare disse kulturelle holdepunkter, der giver den enkelte mulighed for at berige sin viden, opnå selvstændig tænkning og styrke fællesskabet.

Det folkeoplysende arbejde, der udføres af foreninger og aftenskoler spiller en vigtig rolle i vores samfund. Gennem kurser, workshops og seminarer tilbyder de en platform, hvor den enkelte kan udvikle sig selv og udfolde sine talenter. Folkeoplysningen fremmer ikke blot færdigheder og kreativitet, men også fællesskab og socialt engagement.

Biblioteker er mødesteder, hvor tanker udveksles. De har overlevet tidens tand og teknologiens indtog, fordi de tilbyder noget unikt og uerstatteligt. Dette styrker demokratiet og giver mulighed for inklusion af alle stemmer i samfundet.

Nogle skeptikere hævder, at biblioteker er en dyr byrde for samfundet i en tid med økonomisk udfordring. Men i stedet for at betragte dem som en byrde, bør vi se dem som en investering i vores fremtid.

Som liberale bør vi værne om biblioteker og folkeoplysning som en kilde til individuel frihed og kollektiv styrke. Det gør jeg i hvert fald.

06. august 2023 Gladsaxe Bladet

Her kan du læse det idrætspolitiske udspil, som jeg har været med til at udarbejde.


Gladsaxe Bladet 17.03.21


Gladsaxe Bladet 27.01.21


Gladsaxe Bladet 06. januar 2021


Læserbrev i samarbejde med Lokallisten Gladsaxe's Lise Tønner

Gladsaxe Bladet 24. november 2020


Gladsaxe Bladet 6. november 2020


Gladsaxe Bladet 29.10.20 i netudgaven.


TV2 Lorry d.28.10.20


Gladsaxe Bladet 21.10.20


Gladsaxe Bladet 30.09.2020


Gladsaxe Bladet 22, september 2020


Venstre Gladsaxe Valgavis 2020

Venstre Gladsaxe udgav denne avis, som blev uddelt til samtlige borgere i Gladsaxe kommune.

Her havde jeg skrevet lederen og nogle af indlæggene.
Gladsaxe Valgavis august 2020


Gladsaxe Bladet 29. juli 2020


Gladsaxe Bladet 17. juni 2020


Gladsaxe Bladet 10. juni 2020.


Gladsaxe Bladet 26. maj 2020.


Gladsaxe Bladet 22. januar 2020


Gladsaxe Bladet 26. november 2019

Gladsaxe Bladet 16. september 2019


Gladsaxe Bladet 02. september 2019


Gladsaxe Bladet 13.august 2019


Gladsaxe Bladet 30. juli 2019.


Gladsaxe Bladet 15.juli 2019


Gladsaxe Bladet 02.juli 2019.


Gladsaxe Bladet 25. juni 2019.


Gladsaxe Bladet 29. april 2019


Læserbrev i Gladsaxe Bladet 09.04.2019


Gladsaxe Bladet 18. februar 2019


Læserbrev i Gladsaxe Bladet 22.01.2019


Læserbrev i Gladsaxe Bladet 01.02.2019


Læserbrev i Gladsaxe Bladet 18.12.18.


Læserbrev i Gladsaxe Bladet 01.07.18

Der manglede desværre de sidste par ord. Der skulle have stået: "Og så skal skatten selvfølgelig sættes ned"


Portræt i Gladsaxe Bladet 01.05.18


Læserbrev i Gladsaxe Bladet 10.04.18


Gladsaxe Valgavis uddeles d.16. og 17.november.

Men du kan også læse den ved at klikke her: Valgavis


Læserbrev i Gladsaxe Bladet 16.11.17


Læserbrev i Gladsaxe Bladet 07.11.17


Svar på Gladsaxe Bladets spørgsmål om hvordan man kan aktivere borgerne mere. 07.11.17


Gladsaxe Bladet 10.10.17


Gladsaxe Bladet 01.08.17


Artikel Gladsaxe Bladet 18.07.17


Gladsaxe Kommune er på vej i den gale retning, med massivt overforbrug. Enten skal der ske nedskæringer - eller skal skatten stige. Et kedeligt faktum. Det hjælper jo ikke noget, at likviditeten bliver bedre - sådan som man ser på grafen. For "likviditet"  siger bare noget om hvor mange penge man har fundet frem. I teorien kunne man have lånt hver en krone i likviditetsgrafen - og skylde det hele væk. At omsætte likviditet i forbrug er lige præcis hvad luksusfælden handler om.


Gladsaxe Bladet 11.07.17


Artikel 09.05.2017 i Gladsaxe Bladet


Gladsaxe Bladet 10.04.2017


Gladsaxe Bladet 28.03.2017


Gladsaxe Bladet d.14.03.2017


Gladsaxe Bladet 28.02.2017


Gladsaxe Bladet 31.01.2017


Gladsaxe Bladet 17.01.2017


Gladsaxe Bladet 27.12.2016


Gladsaxe Bladet 13.12.2016


Artikel i Gladsaxe Bladet 13.12.2016


Gladsaxe Bladet 08.11.2016


Gladsaxe Bladet 25.10.2016


Gladsaxe Bladet 11.10.2016


Gladsaxe Bladet 20.09.2016


Gladsaxe Bladet 06.09.2016


Gladsaxe Bladet 02.08.2016


Gladsaxe Bladet 12.07.2016