Barren skal sættes højt.

Det skal gøres bedre til glæde for Gladsaxes borgere.

Gladsaxe er en af landets absolut rigeste kommuner og det vil vi gerne have, at borgerne i kommunen kan mærke. Derfor har vi en vision om, at kunne levere den bedste service til alle borgere. Vi har en forpligtelse til, at lade kommunens økonomi afspejle kommunens serviceniveau.

Gladsaxe står i en økonomisk situation, der gives os utroligt mange muligheder. Men det kræver et samarbejdende og visionært byråd, samt en smidig og effektiv administration der sammen skal være innovative og nytænkende til glæde for borgerne i kommunen. Vi skal stadig finde de bedste løsninger, meget gerne sammen med kommunens borgere.

Det er derfor svært at være vidne til skoleelever, der går ud af skolerne i Gladsaxe nærmest uden at kunne læse. Vi burde ikke kunne opleve mangel på grønne områder og legepladser i kommunen og se nedslidte skoler og idrætsfaciliteter.

Vores stærke økonomi afspejler ikke de nuværende forhold på vores plejehjem og på ældreområdet. Vi har sager hvor handicappede og deres familier presses unødigt. Det kan vi ikke være bekendt, for vi har råd til og mulighed for, at tilbyde noget bedre.

I Venstre ser vi muligheder for at indfri Gladsaxeborgernes helt rimelige forventninger om en effektiv og serviceminded kommune med langt flere muligheder. Lad os få frigjort kræfterne i det kommunale system. Lad borgerne få langt flere valgmuligheder. Lad os gør det bedre i morgen end det var i går. Gladsaxe rummer meget mere.

Gladsaxe skal ledes ved et godt og konstruktivt samarbejde i Gladsaxe Byråd.

Ny politisk stil

Jeg synes, at vi skal lede Gladsaxe ved et godt og konstruktivt samarbejde i Gladsaxe Byråd. Jeg har deltaget i mange overenskomstforhandlinger og det er min erfaring, at det bedste resultat opnås når alle er med. Det er desværre ikke sådan det fungerer i Gladsaxe. 

Jeg var dybt rystet ved sidste budgetforhandlinger, hvor nogle partier måtte forlade forhandlingerne meget tidligt på grund af ultimative krav fra flertallet. Venstre holdt ud, selv om vi absolut ikke brød os om hverken stilen eller kravene. Vi endte også med at få nogle af vores ønsker med i budgettet. Men det var en meget mærkelig oplevelse, da et nuværende socialdemokratisk byrådsmedlem til allersidst brugte en stor del af sin taletid i byrådssalen på at kritisere hvert eneste punkt, vi havde fået igennem. Det slags "samarbejde" skal der gøres op med.

Kassebeholdningen er bundsolid, men til gavn for hvem?

Gladsaxes kassebeholdning stiger i år til nye højder med et rekordhøjt beløb. Dette til trods for, at vi står midt i en krise efter nedlukning og en coronpandemi hvor mange har mistet deres levevilkår og job. Derfor er det uheldigt, at Gladsaxe kommune opkræver flere af borgernes penge via skatter, end hvad der er brug for.

Mange borgere ville have flere midler til at skabe vækst og bedre levestandard, hvis kommunen sænker skatten. Dette kan vi sagtens gøre, uden at det betyder serviceforringelser. Selv om skatten er relativ lav i Gladsaxe, mener vi at skatterne bør sænkes yderligere. Kommunen mangler nemlig ikke selv pengene. Da vi for nyligt købte Ringbo-grunden i Bagsværd af Københavns Kommune til et beløb på 115 millioner kroner, kunne vi betale den kontant.

En meget stor del af Gladsaxe kommunes rigdom skyldes, at Novo Nordisk og andre store virksomheder ligger i Bagsværd og Søborg. Her skaber virksomhederne mange gode jobs og betaler store skatter til kommunekassen. Vi er i Venstre glade for de virksomheder der skaber kapital og jobmuligheder til kommunen og ønsker et fortsat godt erhvervsklima og samarbejde med kommunens virksomheder. Men borgerne skal også kunne mærke den positive effekt af, at de bor i en kommune hvor der hver dag pendler mange ind i de store erhvervsområder.

Familier med handicappede børn skal ikke sidde med ondt i maven og frygte kommunen.

Familier med handicappede børn presses unødigt

Familier i Gladsaxe skal ikke sidde med ondt i maven og frygte jævnlige armlægninger med kommunale sagsbehandlere. Gladsaxe kan gøre det bedre og vi må som minimum yde den lovbefalede hjælp til nogle af vores mest sårbare familier

Når en familie med et handicappet barn ender med at klage over Gladsaxe kommunes afgørelse, får familien ret i 57% af tilfældene. Det er ikke godt nok, at det skal gå så vidt. Hvis slagsmålene med kommunen får familierne til at bryde sammen, så ender vi med endnu flere kommunale udgifter. Familierne skal hjælpes og vi skal tilbyde et serviceniveau der matcher, at vi er en af landets bedst økonomisk stillede kommuner. Vi skal kunne gå foran på et område som dette og være en kommune, hvor familier bruger tiden sammen med deres udsatte børn og ikke på at klage over Gladsaxe Kommunes uretfærdigheder.

Magten må aldrig stige politikerne til hovedet.

Vi er en kommune med et demokratisk og politisk valgt styre, der administreres på lige vilkår med landets 97 andre kommuner. Vi politikere er med til at beslutte en politisk retning på tværs af partifarver, som vores fælles administration er ansat til at varetage. Vi har dygtige direktører, chefer, ledere og medarbejdere der omsætter vores politik til den daglige kommunale drift. Det er derfor administrationen, der kommunikerer med borgerne i hverdagen.

Derfor mener vi, at det en stor udfordring, når udvalgte politikere vælger at deres eget profilbilleder skal sættes på kommunens officielle breve.  Det virker som politisk profilering af enkeltpersoner, når politikeres personlige holdninger og billeder bliver gengivet i kommunens breve til borgerne. Det er ikke en kommunal opgave. Tilsvarende er det heller ikke i borgernes interesse, når en Gladsaxe-politiker ser gennem fingrene med, at kommunens koncertsted misbruges til private formål. Byrådet har en fælles opgave med at gøre Gladsaxe bedre og værne om kommunens fælles muligheder og det vil Venstre til en hver tid arbejde for.

Magten må ikke stige politikkerne til hovedet. Heller ikke i Gladsaxe!

Trafikknudepunkt og støjbekæmpelse

Gladsaxe er et trafikknudepunkt og vi kommer ikke udenom, at mange borgere har en motorvej i baghaven. Derfor er det magtpåliggende for Venstre, at tale om støjforurening, støjdæmpning og støjværn hver gang talen falder på nye infrastrukturplaner.

Det skal selvfølgelig være tilgængeligt for kommunens mange pendlere at komme til og fra Gladsaxe. Vi er som med buslinjerne en del af hovedstadsområdets infrastruktur, men det er ikke uden omkostninger. Der skal tænkes i de bedst mulige løsninger, så der ikke udbygges vejnet, uden at tænke på de borgere der bor lige inde bag ved hækken af motorvejen. Derfor skal der til en hver tid indtænkes massive og effektive støjværn når vejnettet ændres. Det er på ingen måde det regeringen har lagt op til i den nye trafikplan, der betyder et ekstra spor i hver retning på både Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Det kan vi ikke lade ske uden en markant dialog om, at bekæmpe Gladsaxes stigende støjforurening og lave en langsigtet plan for den trafikale udvikling.

Debat på Gladsaxe dagen

Trygge boligområder - også i Gyngemosen

Den gamle TV-by har altid været et naturskønt område, som har udviklet sig til en levende ny bydel i Søborg. Desværre lidt for levende og med for mange kedelige hændelser igennem det seneste år. Venstre foreslog allerede ved budgetforhandlingerne i efteråret, at der skulle gøres mere for trygheden i kommunen, uden vi på nogen måde havde forudset, hvad der var i vente. Vi har mange udfordringer fra kommunens tættest bebyggede boligområder, som stadig kræver en løbende og markant indsats for at skabe tryghed.

I Gyngemose Park bor der både børnefamilier, yngre og ældre medborgere, som vi på ingen måde kan efterlade med frygten for drab, bilbomber og kriminalitet. Derfor foreslog Venstre, at der skulle gennemføres en målrettet tilbundsgående spørgeskemaundersøgelse af utrygheden i Gyngemosepark. Undersøgelsen blev en realitet, selvom den langt fra fik den grundighed og bredde, som vi havde ønsket os. Men i disse sager må vi handle med forebyggelse, tidlig indsats og bruge den fælles erfaring fra andre boligområder, inden det går så vidt. Venstre ønsker, at alle borgere i kommunen, kan føle sig trygge i deres hjem.

Bedre skoler i Gladsaxe

Kollektiv trafik skal fungere - også bus 250S

Det har været et stort ønske, at der igen kører bus 250S forbi Høje Gladsaxe. Det er der desværre ikke udsigt til. Borgmesterpartiet mente, at de havde en super god løsning, men det var en løsning, som skulle godkendes af en række andre kommuner: København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør som alle endte med at sige nej tak.  Løsningen ville give alle de andre kommuner en dårligere buslinje.

Derfor er det nu også endt med, at Region Hovedstaden heller ikke støtter forslaget fra Gladsaxe. Det er pinligt, at Gladsaxe på den måde prøver at skubbe de lokale kollektive trafikproblemer over til de andre kommuner. Og det er uacceptabelt, at vi nu har spildt en masse tid på ingenting. Der er ikke kommet flere busser og det gør der heller ikke foreløbigt. Det var derfor at Venstre stemte nej til socialdemokraternes løsning. Nu må vi starte helt forfra, så vi sammen kan finde en god løsning til glæde for Høje Gladsaxe.

Gladsaxe kan blive endnu bedre.